W 2017 r. mija dokładnie 80 lat od odkrycia kłeckiego grodziska.

Stało się to podczas prowadzonych prac na tzw. Barbarze przy niewelowaniu gruntu na potrzeby miejskiego boiska sportowego.