Jest rok 1998, w Kłecku trwają prace związane z budową nowego kolektora kanalizacyjnego, w północnej części miasta. Nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami obejmuje mgr Czesław Strzyżewski, archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Podczas prowadzonych prac budowlanych natrafiono na bardzo dużą liczbę rozmaitych znalezisk. Najstarsze z nich pochodziły z X w. natomiast
najbardziej współczesne z XVII w.

Poniżej przedstawiamy wybrane znaleziska:
– Na południe od Małej Wełny, za którą znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne,
natrafiono na osadnicza z ceramiką z X/XI w. Odsłonięto tam również spąg chaty
z dużą ilością odpadów produkcyjnych drewna,

– Stwierdzono, że droga prowadząca przez ul. Majdany była od wieków utwardzana
faszyną oraz brukami kamiennymi ułożonymi na różnych poziomach,

– Po zachodniej stronie posesji z kościołem parafialnym przy ul. Kościelnej natrafiono na rumowisko budowli z piwnicą z XVI w. Nieco dalej od niej przy ul. Kościuszki i Kościelnej oraz przy narożniku Rynku (obecnie Placu Powstańców Wielkopolskich) wystąpiły belki i kłody ułożone poziomo i pionowo, a także fragment podłogi drewnianej,

– W ogrodzie narożnikowej posesji Rynku przecięto piwnice dwóch dworów z XV/XVI w, i z XVI – XVII w. W starszym obiekcie prócz ceramiki były ułamki kafli płytowych, w tym część kafla z herbem Ogończyk, a w rumowisku młodszym wystąpiły fragmenty kafli miskowych i płytowych.

W protokole podsumowującym wyniki badań czytamy:
Podczas nadzoru budowy kolektora kanalizacyjnego w północnej części Kłecka zlustrowano  2,094 km wykopów, w większości których były widoczne warstwy kulturowe.
Odkryto również 19 obiektów, które fragmentarycznie wyeksplorowano.