[ms_row] [ms_column style=”1/2″ align=”left” class=”” id=””]

Bartosz Borowiak autor portalu grodklecko.pl miłośnik, badacz i popularyzator historii kłeckiego grodziska. [/ms_column] [ms_column style=”1/2″ align=”left” class=”” id=””]Inspiracją dla stworzenia portalu grodklecko.pl były słowa prof. Witolda Hensla

(…) Zbyt mało bowiem zbadano części mieszkalnych grodu (kłeckiego) oraz zbyt niepewną jest jego data powstania, byśmy na tak zwodliwej kanwie mogli budować szersze wnioski. Byłoby rzeczą bardzo pożądaną przeprowadzenie w przyszłości uzupełniających badań w Kłecku, w czasie których można by wyświetlić cały szereg zupełnie w chwili obecnej zagadkowych problemów. Dlatego, jako główny cel , obraliśmy działania zmierzające do ponownego przebadania kłeckiego grodziska przez archeologów i jego popularyzację w naszym regionie.

W ciągu ostatnich czterech lat (2012-2016) dzięki współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie udało się przeprowadzić kolejne badania archeologiczne kłeckiego grodziska, które potwierdziły dotychczasowy stan wiedzy i pozwoliły poznać nowe dotąd nieznane fakty.

Naszym największym marzeniem jest stworzenie miejsca, które w nowoczesny sposób zaprezentuje fascynującą piastowską historię kłeckiego grodu[/ms_column] [/ms_row]