Wśród dokumentów synów Odonica, można wyróżnić kilka przywilejów miast wielkopolskich, między innymi wystawiony przez obydwu braci przywilej lokacyjny miasta Poznania z 1253 r. Natomiast dwa lata później podobny przywilej otrzymało od Bolesława Pobożnego w Rogoźnie miasto Kłecko.Książę swoim przywilejem nadał Kłecku prawo średzkie, określając uprawnienia i obowiązki sołtysów i mieszczan, uposażył również kościół pod wezwaniem św. Jerzego. Pierwszym Sołtysem został Henryk Stronbyso z Kłecka. Problem jednak nastręczają świadkowie wymienieni w przywileju lokacyjnym z 1255 r.

Najstarszy przekaz źródłowy nazwy tego miasta „in Clech” pochodzi z dokumentu z roku 1243, który dochował się jedynie kopii z XVIII wieku. Odczytanie tego zapisu nastręcza trudności ze względu na końcowe -ch, które można czytać jako c, cz, lub k, ale żadna z tych lekcji nie tworzy sensownej całości. Trzeba więc przyjąć, że końcowe -ch jest wynikiem nieprecyzyjnej pisowni i że należy je czytać jako -ck (…)

Nazwa Kłecka i jej późniejsze przekształcenia

Cleczesko (Cleczsko) 1253,de Kleczko 1272, Kleczk 1331, Kleczsk 1331, de Kleczsko 1378, de Cleczsco1398, Cleczsko (Cleczesko) 1433, Cleczko 1464,Cleczsko 1475, Clethsko 1493, de Cleczsko, Clyeczko 1510 oppidi Kleczko, Cleczko 1511-1523, oppido Cleczsko 1554, Kłeczko 1580,Kłecko 1618-1620, Miasto Klecko 1789, Klecko 1846, Klecko Kłecko 1883, Klotzko, Kłecko 1921, Kletzko, Klötzen, Kłecko.

Kłecko wchodziło obok m.in.  Barcina, Borka Wielkopolskiego, Chodzieży, Czerniejewa, Gniezna, Gołańczy, Janowca Wielkopolskiego, Jarocina, Justrosina, Kalisza, Kamienia Krajeńskiego, Kcyni, Kleczewa, Kobylina, Koła, Konina, Koźmina, Kórnika … w skład XVI-wiecznego województwa kaliskiego. Kłecko podobnie jak Wieleń, Czarnków i Nakło należał do grodów obronnych.

Grodzisko na „Barbarze” w Kłecku – to cenny, wczesnośredniowieczny obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków archeologicznych, pochodzący z czasów formowania się państwa polskiego (X wiek). Jest to tzw. grodzisko pierścieniowe, dolinne, znajdujące się przy szosie Kłecko-Wągrowiec, pomiędzy Jeziorami Gorzuchowskim i Kłeckim, na wysokości łączącej je rzeczki Wełenki. Obiekt obecnie jest silnie zniszczony i porośnięty krzewami, kształtu owalnego, o zachowanych wymiarach około 40 x 35 m. Dobrze widoczne są jeszcze wyraźne pozostałości nasypu wału obronnego, dochodzące do 3 m wysokości. Grodzisko przeżywało swój rozkwit w 2 poł. X w. za czasów Mieszka I, stanowiąc jeden z istotnych punktów w systemie obronnym i administracyjnym państwa wczesnopiastowskiego. Powstał on w ważnym strategicznie miejscu, przy trakcie wiodącym na Pomorze, a jednocześnie w centrum znacznego skupiska osadniczego z okresu wczesnego średniowiecza.

Najważniejsze wydarzenia do XVII wieku


1255/1265
–  Nadanie aktu lokacyjnego miasta Kłecka w miejscowości Rogoźno przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego  in die Martini Beatissimi Confesioress roku  1255/1265 (przeczytaj więcej o lokacji Kłecka).  Pierwszym wójtem Kłecka został Henryk Strofisus, jako lokator otrzymał szereg przywilejów w tym m.in prawo pobudowania sobie łaźni (przeczytaj więcej).

1313 – Po śmierci Przemysła II rządy nad Wielkopolską przejął osławiony wielkim okrucieństwem  Henryk, książę głogowski, syn siostry Bolesława Pobożnego.  Niedługo jednak  trwało jego panowanie, Polacy uprzykrzywszy sobie jego rządy wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Wtedy wysłał on nijakiego Bibersteina z wojskami, głównie niemieckimi, które zaczęły oblegać zamek kłecki, wówczas to Dobrogost z Szamotuł syn wojewody poznańskiego przybył z Polakami i stoczył z Bibersteinem bitwę pod Kłeckiem.  Wojska Dobrogosta zniosły doszczętnie oddziały przeciwnika.

1331 Najbardziej pamiętnym stał się dla Kłecka rok 1331 gdzie Krzyżacy niszcząc i pustosząc całą Wielkopolskę pod dowództwem Theodorika i Othona wspólnie z odstępcą Wincentym z Szamotuł od Żnina przybywszy podczas srogiego najazdu całe miasto i gród mieczem i ogniem zburzyli (przeczytaj więcej).

1383 Podobny los jak za Krzyżaków spotkał Kłecko 1383 r., kiedy po śmierci króla Ludwika powstały  w kraju zacięte spory i walki o tron polski. Głównym miejscem tych starć była Wielkopolska. Grzymałczycy z Nałeczami wiedli walkę rodową (przeczytaj więcej).

1450 – Po zgorzeniu miasta  na początku XV w.,  odnowił Król Kazimierz Jagiellończyk przywilejem z roku 1450 wszystkie prawa i swobody z pierwotnego przywileju lokacyjnego. Dodatkowo pozwolił kłeckim mieszczanom sprowadzać drewno z królewskich borów na odbudowe miasta. Ustanowił również jarmark trzydniowy, ponowił również prawo mieszczan, zwalniające ich od myta w całym państwie.

1510 – Powszechny pożar miasta, Kłecko ponosi wówczas ogromną stratę, spalony zostaje kościół farny p.w. św. Jerzego  oraz przepadają bezpowrotnie bezcenne dokumenty miejskie i kościelne.

1596 – Konsekracja nowo pobudowanego kościoła farnego p.w. św. Jerzego i nowej patronki św. Jadwigi Śląskiej. . Zygmunt III potwierdził swoim przywilejem prawa nabyte przez miasto podczas lokacji.

1656 – Bitwa ze Szwedami pod Kłeckiem. Pochód wojsk szwedzkich doprowadził Kłecko do kompletnej ruiny niszcząc doszczętnie miasto, rabując przy tym wszelkie kosztowności mieszczańskie jak i kościelne (przeczytaj więcej).

1659 – W Kłecku wybucha zaraza( tzw. morowe powietrze), która z przerwami trwa aż do 1719 r., dziesiątkując miejscową ludność.