O przypadkowym odkryciu drewnianych konstrukcji podczas budowy kłeckiego boiska sportowego poinformował Uniwersytet Poznański  Burmistrz Miasta Kłecka Jan Garski. Badania kłeckiego grodziska rozpoczęły  się 20 czerwca 1937 r.(równolegle prowadzone były badania w Biskupinie) Na polecenie prof. Józefa Kostrzewskiego kierował nimi Witold Hensel,  pomagał  mu Kazimierz Łukasiewicz student UP oraz początkowo  dziesięciu a później dwudziestu dwóch robotników.

Do głównych celów postawionych przez zespół badaczy należało:

  • ustalenie  użytkowego przeznaczenia odsłoniętych konstrukcji drewnianych
  • ustalenie sposobu budowy wału, wyglądu grodu i podgrodzia oraz wzajemnego stosunku ich  do siebie

Prace rozpoczęto od obszaru, na którym miejscy  robotnicy natknęli się przypadkowo na konstrukcje drewniane i kamienne ( oznaczone na rys. 1). Po zdjęciu warstwy ziemi narzuconej w tym miejscu podczas budowy stadionu miejskiego ok. 1932 r. przystąpiono do zdejmowania pierwszej warstwy kulturowej grubości ok. 40 cm.  W warstwie tej znaleziono konstrukcje kamienne, które wg przeprowadzonych później badań pochodzą z XIII – XIV w.

Konstrukcje kamienne składały się:
prawdopodobnie z fundamentu muru obronnego –  mur ten zbudowany był z nieobrabianych dużych kamieni, łączonych rodzajem zaprawy murarskiej, był szeroki 1,27 – 1,40 m. Był on przerywany mniej więcej w środku odkrytego terenu przez rodzaj budynku  nieregularnie prostokątnego o wymiarach 4 x 3,5 m o zaokrąglonych narożnikach. W pobliżu wyżej opisanej konstrukcji znaleziono szczątki ceramiczne, ceramika ta reprezentowała typowo pełno średniowieczne formy, co pozwoliło określić datację kamiennych fundamentów
na ok. XIII – XIV w. Nie odnalezienie pozostałości cegły, może wskazywać iż budowla ta drewniana i stanowiła fragment umocnień  zamkowych, które uległy zapewne zniszczeniu podczas najazdu Krzyżaków w XIV w.

W obrębie poszczególnych warstw, znaleziono duże ilości ceramiki, kości zwierzęcych i ości rybich, kilkanaście ułamków polepy oraz rozmaite przedmioty użytkowe.

Praca wykopaliskowe zakończyły się 20 września 1937 r. Plan sytuacyjny badań non profit wykonał  Marian Hensel z Gniezna