Od najdawniejszych czasów ludzie zakładali swoje osady przy akwenach wodnych, zwłaszcza rzekach, które dostarczały wodę do codziennych potrzeb oraz  dzięki systemom irygacyjnym nawadniały pola.  Z biegiem czasu dzięki wybitnym starożytnym architektom i inżynierom zaczęto doprowadzać wodę ze źródeł oddalonych nawet, o kilkanaście kilometrów od ośrodków miejskich. Sieci akweduktów snujące się po rzymskich wzniesieniach i cysterny gromadzące wodę mogły na bieżąco zaopatrywać miasta w zasoby pitnej wody. Na naszym wielkopolskim krajobrazie zwłaszcza w skansenach możemy zobaczyć jeszcze, studnie i długie smukłe żurawie, służące do czerpania wody. Późniejsze zdobycze techniki doprowadziły do skonstruowania pompy. Chociaż wynalezieni  pompy tłoczącej przypisuje się Ktesibiosowi żyjącemu w III wieku p.n.e., to do powszechnego użytku weszła dopiero w pierwszej połowie XV w.

[huge_it_gallery id=”2″]

Pompy tłokowe (przed wynalezieniem pomp wirowych) używane były w miejskich systemach zasilających w wodę pitną – wodociągach – często jeszcze można spotkać taką pompę i napić się z niej wody. Również w naszej miejscowości, możemy spotkać pompy wodne, które służyły mieszkańcom zapewne do 1963 r. wówczas bowiem oddano do użytku wodociąg miejski w Kłecku. Dzisiaj bardzo trudno wyobrazić sobie brak wody płynącej z kranów w naszych domach. A jeszcze nie tak dawno bo prawie 50 lat temu mieszkańcy naszej miejscowości musieli sami dostarczać wodę do swoich domostw.

Pompa to rodzaj przenośnika cieczy, maszyna do podnoszenia wody z niższego poziomu na wyższy, działająca poprzez wytworzenie różnicy ciśnień między stroną ssawną, a stroną tłoczną ruchomego organu roboczego – tłoka. Tłok napędzany jest energią mechaniczną. Żeby pompa mogła pracować, najczęściej musi być zalana, co oznacza, że przestrzeń robocza pompy oraz rurociąg ssawny muszą być wypełnione cieczą w momencie rozruchu pompy. Za wynalazki.pl